Ny kassalov – alle kasser eldre enn 2017 må oppgraderes innen 1. Januar 2019

Ny kassalov ble kunngjort 19.06.2015 med iverksettelse fra 1.1.2017. Alle nye kassasystemer som kjøpes etter 1.1.2017 av den bokføringspliktige må være i henhold til nye krav. Det skal foreligge en produkterklæring på systemet som viser at systemet er i tråd med regelverket. Produkterklæringen skal oppbevares sammen med apparatet. Eksisterende systemer må byttes ut innen 1.1.2019.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne beste løsning!