Visjon

MidtVestfold Regnskap SA skal være et av Vestfolds ledende regnskaps- og rådgivningskontor.

Verdier:

  • Kvalitet
  • Engasjement
  • Pålitelighet
  • Løsningsorientert

Vi ønsker å være din samarbeidspartner innen økonomi og regnskap.

Ansatte

Christian Ulvin Berg

Daglig leder

Phone47 40 14 71

Anne Kristin Mong Hansen

Nestleder / Autorisert Regnskapsfører

Phone99 71 63 22

Jan Per Stokke

Senior Konsulent / Autorisert regnskapsfører

Phone90 82 81 49

Charlotte H. Molland

Autorisert regnskapsfører

Phone46 62 51 31

Katja Haugen

Autorisert regnskapsfører

Phone46 63 31 25

Per-Ingmar Tveiten

Autorisert regnskapsfører

Phone46 63 52 85

Andreas Rui

Autorisert regnskapsfører

Phone46 62 19 50

Kari Schiøtz

Autorisert regnskapsfører

Phone46 63 07 99

Iren Hønsvall

Regnskapskonsulent

Phone46 62 09 19

Inger Hilde Rød

Autorisert Regnskapsfører

Phone48 50 10 16

Tone Semb

Autorisert regnskapsfører

Phone46 50 64 25

Heidi Karlsen

Regnskapskonsulent

Phone46 62 63 50

Runa Ø. Gabrielsen

Autorisert regnskapsfører

Phone46 54 69 10

Jan Eirik Singstad

Autorisert regnskapsfører

Phone46 54 76 05

Linn Longva

Autorisert Regnskapsfører

Phone92 21 91 90

Alan Nabizadeh

Regnskapskonsulent

Phone46 62 86 15

Historie

MidtVestfold Regnskap SA er et autorisert regnskapsførerselskap med en lang og tradisjonsrik historie. 27. November 1953 ble Stokke Regnskapslag stiftet av Arthur Pedersen. Regnskapslaget endret senere navn til Stokke Bygdekontor. I 2007 ble kontoret slått sammen med Regnskapskontoret Midtre Vestfold, som holdt til i Tønsberg og MidtVestfold Regnskap SA ble etablert som navn.

Styret

Leder

Anders Kristian Kjær

Styremedlem

Tor Borgen

Ingvild Eckdahl

Nils Edvard Freberg

Elisabeth Kværne

Varamedlemmer
til styret

1. Vara

Anders Fadum

2. Vara

Arve Kristensen

3. Vara

Jan Åge Reinskau

Valgkomite

Tor Nystuen

Per Martin Lea

Renate Ottersen  

Varamedlem
til valgkomité:

Ragnar Lensberg