MidtVestfold Regnskap SA

Gjennestadtunet 79
3160 Stokke
Telefon: 33 36 32 20
E-post: post@midtvestfold.no

Kontorets åpningstider

1/1-31/5:      kl 0830 - 1530
1/6-31/12:    kl 0900 - 1500

  

okonomi-liggende- bRUK

2EE8728B0F7B673.jpg

 1B681399333B341.jpg

Elektronisk regnskap - noe for deg?

Elektronisk regnskap med Duett.no MinSide er løsningen for deg som ønsker et papirløst regnskap. Vår webløsning inneholder moduler for datafangst (skanning), attestering og elektronisk arkiv. I portalen kan du laste opp bilag, fakturere og se på rapporter som til evhver tid er oppdatert mot regnskapet ditt.

Se http://www.daldata.no/7228.Ny-versjon-av-Duett-no-MinSide.html for mer informasjon. Dersom du har spørsmål til løsningen eller lurer på om dette kunne være noe for deg, ta kontakt med din rådgiver hos MidtVestfold Regnskap SA.

Bilde MinSide

Nye skatteregler for skog og skogbruk

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse den 1. mars i år, endret påSkog skattleggingen for mange skogeiere.  Endringen går ut på at grensen for når skog er næringsvirksomhet, er øket betraktelig.  Fra 2016 skal du ha mer enn 200 m3 tilvekst i skogen for å bli betraktet som næringsdrivende.  Har du en skog med mindre enn 100 m3 tilvekst, er du normalt ikke næringsdrivende. Og skogeiere med mellom 100 og 200 m3 tilvekst, blir vurdert ut fra aktiviteten i skogen.  Skogeiere som driver skog sammen med eget  jordbruk, blir imidlertid vurdert som næringsdrivende som før.

Endringen har betydning for om det skal være gjennomsnittsligning av skogbruksinntekten, og om et eventuelt framtidig salg av grunn fra skogen skal beskattes som kapitalinntekt, eller også med personskatt.  De som ønsker å påberope seg den endrede vurderingen, bør unnlate aktivitet med drift og vedlikehold av skogen dersom det er viktig for dem å unngå å bli ansett som næringsdrivende.  Har du spørsmål til dette, ta kontakt med din rådgiver hos MidtVestfold Regnskap SA.

Mer om endringen her : http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/Skog-som-virksomhet/ 

Budsjettforliket

 bilde gård vinter

I budsjettforliket mellom regjeringspartiene, KRF og Venstre denne uken, er den varslede skattelovsendringen om å ta bort skattelovens 9-3 som sikrer skattefrihet for salg av gårdsbruk internt i familien, tatt ut.  Dette gjør at gårdsbruk fortsatt kan overdras skattefritt i familien.

Regjeringen foreslo i budsjettframlegget å fjerne skattelovens §9-3, som gjør at alminnelige gårdsbruk kan omsettes skattefritt internt i familien, når eiendommen overdras til maksimalt 75% av verdien.  I budsjettforliket denne uke kom imidlertid regjeringspartiene, KRF og Venstre til enighet om at den varslede endringen frafalles. Dette sikrer at gården ikke tappes for kapital ved at et til dels betydelig beløp ville bli å betale i skatt ved hver gårdsoverdragelse.  Generalsekretær Per Skorge i Norges bondelag uttrykker stor glede over forliket.  Selv om det pr i dag kun er et forlik siden statsbudsjettet ikke er endelig vedtatt, sier Skorge at det er overveiende sannsynlig at forliket blir vedtatt. De som har påbegynt prosessen med overdragelse etter at forslaget til statsbudsjett ble lagt fram, får nå mulighet til å vente med overdragelsen dersom partene ikke er helt modne for overdragelsen enda. Vi hjelper dere gjerne med vurderingene.

Ønsker du å vite mer, ta kontakt med oss på 33 36 32 20.

Hvilke bransjer skal føre personalliste?

  • Serveringssteder omfatter blant annet cafeer, restauranter, puber, gatekjøkken og cateringvirksomhet.
  • Frisører og skjønnhetspleie. Skjønnhetspleie er for eksempel ansiktsbehandling, manikyr, pedikyr, kroppspleie, SPA, farging av vipper og bryn, tatovering av øyebryn, øyekontur og lepper, tannbleking og piercing. Solarium er unntatt.
  • Bilverksted og bilpleie omfatter bilverksteder, bilvask og billakkering.

Det er ikke krav om å føre personalliste hvis innehaver med ektefelle og barn er de eneste ansatte. Er det andre innleide eller innlånte, må det føres liste. Alle som skal stå i personallisten skal kunne fremlegge legitimasjon med bilde.

Dersom Skatteetaten avdekker uoverensstemmelser vil det ilegges gebyr. Gebyret for mangler med personallisten er 8 600 kroner for første overtredelse,  og 17 200  kroner ved gjentakelse innen 12 måneder. I tillegg kommer 1 720 kroner for hver person som mangler i listen ved kontroll.

 

Ta kontakt med din rådgiver hos oss, så hjelper vi deg i gang.

Stifte aksjeselskap?

Nye regler gjør det enklere å stifte aksjeselskap, men fortsatt er det en del du må huske på når du skal i gang med en slik prosess.

Vi hjelper deg gjerne med nødvendige dokumenter og registrering. 

Registrering ASFor nærmere avtale, ta kontakt med:

 Jan Eirik Singstad 

 eller

 Christian Ulvin Berg

 

 

Oppbevaring av regnskapsmateriale

Finansdepartementet har endret reglene om minste oppbevaringstid for regnskapsmateriale.

Oppbevaringstiden for regnskapsmateriale vil nå hovedsaklig være fem år.

Følgende unntak gjelder:

  • Dokumentasjon av langsiktige tilvirkningskontrakter oppbevares i minst 10 år
  • Bankers og finansieringsforetaks kunde- og leverandørspesifikasjoner oppbevares i minst 10 år 
  • Kjøpsdokumentasjon for merverdiavgift og justering av inngående avgift vedr. fast eiendom oppbevares i minst 10 år
  • Foretak med petroleumsutvinning eller rørledningstransport må fortsatt oppbevare i minst 15 år og i minst 10 år for utenlandske selskaper og personer som driver virksomhet på norsk sokkel.

Endringene trer i kraft 1. januar 2015.

Temakveld

MidtVestfold Regnskap arrangerer temakveld onsdag 26.november 2014, kl 18.

A-meldingen

 

Har du hørt om EDAG og A-ordningen?

EDAG er et prosjektnavn. Prosjektet er innføring av A-ordningen. A-ordningen går ut på en samkjøring av rapporter/skjemaer.

Som det står i Altinn:

Én melding til tre etater – enklere rapportering 

  Amelding1

Temakveld

Innholdsrik temakveld 

4. desember arrangerte MidtVestfold Regnskap temakveld for kunder og andre interesserte.

Pål Kristian Ormstad, rådgiver fra Bondelaget, holdt kurs i følgende temaer: arveavgift, aksjelov, bil, skattekort /e-dag og kasseproblematikk.

50 tilhørere var tilstede denne kvelden i Skjeestua. Tilbakemeldingene var gode på at dette var nyttige temaer å lære mer om.    temakveld

Arveavgift

Tanker om eierskifte?

 
Regjeringens budsjettavtale innebærer at arveavgiften blir fjernet fra 2014. Dette kan få store konsekvenser for deg som planlegger eierskifte om kort tid. Arveavgiften forsvinner, men et skattemessig kontinuitetsprinsipp kan i enkelte tilfeller gi store skattemessige konsekvesner. For noen vil det være mye å spare på å gjennomføre eierskifte før 2014.
Ta kontakt med oss, så kan vi sammen se på hvilke konsekvenser dette kan ha for din situasjon.

Eierskifte i Landbruket

~Gårdsbruk, vår.jpg
Går du med tanker om å selge gårdsbruket ? 
Ta gjerne kontakt med en av våre erfarne eierskifteveiledere: